Witamy w Toolpaq

Share |

Wprowadź tekst (łańcuch):

Użyj składni HTML Użyj systemu szesnastkowego

Podręcznik

  1. Nie musisz czytać Podręcznika by być w stanie obsługiwać Szyfrator. Staraliśmy się uczynić interfejs możliwie intuicyjnym.
  2. Niniejsze narzędzie umożliwia poznanie kodów UTF-8 wszystkich znaków wchodzących w skład wprowadzonego tekstu/łańcucha.
  3. Znaki mogą zostać zdekodowane do postaci składni HTML (HTML entities) lub składni używanej w naszym Generatorze Znaków Specjalnych. Możesz wybrać reprezentację liczb w systemie dziesiętnym lub szesnastkowym.
  4. Długość tekstu/łancucha jest nieograniczona.
  5. Wszelkie uwagi mile widziane!