Witamy w Toolpaq

Share |

Wprowadź macierz:

Precyzja:

Podręcznik

  1. Nie musisz czytać Podręcznika by być w stanie obsługiwać Odwracanie Macierzy. Staraliśmy się uczynić interfejs możliwie intuicyjnym.
  2. Rozmiar macierzy jest nieograniczony. Miej na uwadze jednak, że odwracanie macierzy 100 na 100 trwa już kilka sekund. Doradzamy rozsądek w używaniu naszej usługi, inaczej będziemy musieli nałożyć ograniczenia.
  3. Odwracanie Macierzy korzysta z Metody Eliminacji Gaussa. Można z niej również korzystać wyłącznie w celu sprawdzenia czy macierz jest osobliwa.
  4. Jako separator dziesiętny mogą być używane albo kropki albo przecinki. Jeżeli oba te znaki są używane jednocześnie, wówczas kropka uznawana jest za separator dziesiętny, a przecinek za znak oddzielający tysiące.
  5. Elementy wewnątrz wiersza macierzy mogą być oddzielane zarówno spacjami jak i znakami tabulacji. Każdy wiersz macierzy powinien być w osobnym wierszu wprowadzonego tekstu.
  6. Odwracanie Macierzy jest kompatybilne z popularnymi arkuszami kalkulacyjnymi. Możesz swobodnie kopiować i wkleja macierze pomiędzy arkuszem kalkulacyjnym a niniejszą stroną.
  7. Wszelkie uwagi mile widziane!